Header

A
BARTLEHIEM 11, 9091 BJ WYNS
T
06 303 97 124
E
INFO@VOORALLESISEENWOORD.NL

Opdrachtgevers


In de publieke en private sfeer en maatschappelijke organisaties:


Privaat
VolkerWessels, Heijmans, Strukton, Ballast Nedam, Coöperatie VGZ

Publiek
gemeente Leeuwarden, gemeente Assen, provincie Fryslân, provincie Groningen,
voormalig ministerie voor Jeugd & Gezin

Maatschappelijk en politiek
AWVN, SER, VNO-NCW, Landelijke Huisartsen Vereniging, Stichting ’s Heeren Loo, MBO Raad, Marketing Leeuwarden, ChristenUnie