Header

A
BARTLEHIEM 11, 9091 BJ WYNS
T
06 303 97 124
E
INFO@VOORALLESISEENWOORD.NL

Voor alles is een woord


Een boodschap overbrengen is een kunst.
Een goed verhaal, een mooie toespraak of een strakke offerte vraagt klare taal.
Elke tekst verdient passende woorden en de juiste toon.
Plezierig om te lezen en inspirerend om aan te horen.

Corien Lambregtse is gespecialiseerd in heldere teksten over complexe en bijzondere onderwerpen – bij voorkeur met maatschappelijke relevantie.

Voor alles is een woord.